De gezondheidszorg kan nog veel beter

Gezondheidszorg in Nederland staat op hoog niveau, dat weten we allemaal. Ze staat alleen ook onder druk. Denk een aan de druk die de overheid en verzekeraars uitoefenen op artsen en ziekenhuizen. Hierbij wordt door de verregaande druk om efficiënter te werken steeds minder tijd gegund aan artsen en specialisten om echt grondig naar de patiënt-vraag te luiteren. De patiënt krijgt meer en meer eigen verantwoordelijkheid opgedrongen, terwijl hem eigenlijk hiervoor de middelen ontbreken. Door de veelheid van bronnen op het Internet wordt het steeds moeilijker om de juiste weg te vinden. De veelheid zorgt voor versplintering.

Patiënten hebben moeite om de juiste vraag te stellen

Wij gaan ervanuit dat de patiënt wel het beste weet wat hij voelt, echter, hij weet niet altijd wat echt belangrijk is. Hij heeft dus moeite om de juiste vraag te stellen. Maar uiteindelijk gaat het erom dat deze zo snel mogelijk op het juiste traject zit, zonder uitstel, misverstanden, problemen door schaamte, angsten of te weinig tijd, anoniem en veilig.

Hoe: Een gezonde aanpak

Wij richten ons op de beleving van de patiënt: wat ervaart hij of zij, en wat is zijn behoefte aan informatie: wij ondersteunen hem door hem te helpen de juiste vraag te stellen: wat vertel ik mijn huisarts in de beperkte tijd die HIJ heeft! Immers, beiden hebben belang bij een snelle en duidelijke aanpak van de klacht, nietwaar?

  • Steeds beter: feedback van klant, uitbouw van functies, met updates van literatuur verwerkt.
  • Laagdrempelig: snel, duidelijk, ook zonder Internetverbinding.

De app DocWhats’up

Wij hebben onze app ontwikkeld waarin de patiënt en zijn klacht centraal staat. U zoekt dus nu een niet naar een diagnose. Daar helpen wij u mee. Vanuit de klachten doorloopt u een gestructureerd vraag en antwoordspel. U komt daarmee uiteindelijk tot inzicht komt wat er mogelijk zou kunnen spelen: een of meerdere mogelijke diagnoses.

We hebben dit vraag en antwoordspel gebouwd op de meest voorkomende klachten. En helemaal handig is dat DocWhats’up u ook uiteindelijk uw mogelijke diagnose laat checken via Google of Youtube: gericht, slim en handig.

Voor wie?

Of de klachten nu een man betreffen, een vrouw of zelfs een zwangere vrouw, een zuigeling betreft, een dreumes, peuter, kleuter, tiener of puber, het is allemaal opgenomen in DocWhats’up.

In het gezin

In het gezin met kinderen is DocWhats’up heel handig. Is er een klacht, open de app en doorloop het vraag- en antwoordspel. U krijgt antwoord en bent voor beter geinformeerd en weet veelal snel wat te doen, concreet.

U bent zwanger

Zwangerschap brengt veel mogelijke klachten en vragen met zich mee, in welkstadium u ook bent. DocWhats’up is hierin een brede vraagbaak die u snel helpt.

Uw kind heeft een klacht

De zorgen die u kunt hebben om uw kinderen, van zuigeling tot puber kunnen groot zijn. Raadpleeg DocWhats’up om bij voorbeeld een plotselinge heftig huilen van uw baby uit te zoeken, koorts en huiduitslag van uw peutertje of de buikpijn van uw puberende dochter uit te zoeken.

U bent student en heeft het niet breed.

Als student, eigen risico, wat moet ik doen? Ik schaam me om wat ik heb en durf in mijn studentenhuis niemand om raad te vragen… DocWhats’up is discreet en geeft snel en eerlijk, onomwonden resultaat. En gelukkig: Voor studenten komt er binnenkort een aparte versie.

De bedenker

Mijn naam is Jaap Langezaal. Ik ben de geestelijk vader achter DocWhats’up. Even iets over mijn achtergrond en de reden waarom ik hiermee begonnen ben.

Tijdens mijn studie geneeskunde heb ik verschillende student-assistentschappen in de neurochirurgie doorlopen. Ik ben afgestudeerd als huisarts en was aansluitend in militaire dienst als arts gestationeerd in Ermelo.

Na een aantal maanden ben ik overgeplaatst naar de afdeling neurologie van het Militaire hospitaal in Utrecht. Vervolgens heb gedurende een jaar een verdere kennismaking gehad met neurochirurgie. Hierin ben ik verder gegaan. Na een aantal jaren opleiding neurologie en 2 jaar algemene chirurgie, intensive care, ging ik terug de neurochirurgie in.

Dit had voor mij uiteindelijk een nadeel: verlies aan patiëntcontact. Voor mij essentieel. Ik ben uiteindelijk overgestapt naar Heineken om daar te gaan werken als bedrijfsarts en huisarts voor buitenlandse medewerkers. Vanuit die functie ben ook in 1986 wegens de Aids /HIV-problematiek een korte periode in midden Afrika werkzaam geweest.

In latere jaren ben ik door de problematiek van het bewegingsapparaat bij medewerkers me steeds meer gaan interesseren in het oplossen van die problemen. Ik heb me verder toegelegd op de orthomanuele geneeskunde en me hierin gespecialiseerd als arts orthomanuele geneeskunde. Hierin heb ik een eigen praktijk opgericht.

Vanwege mijn naderende pensioenleeftijd ben ik de laatste jaren bezig gegaan met mijn ultieme wens: Vanaf 2005 ben ik samen met een team gestart om mijn ervaring en kennis onder één noemer te brengen. Daaruit ontstond de app DocWhats’up.

 © 2017 DocWhatsUp B.V.